Skip links

Мэдлэг – Монголын баялаг

Нийгмийн эмзэг давхаргын иргэд болон хүүхдүүдэд албан болон албан бус боловсрол олгох, ядуурлын эсрэг үйл ажиллагааг дэмжин туслах, хүнд өвчтэй иргэдэд хандив тусламж үзүүлэн ажиллана.

Сангийн танилцуулга Үүсгэн байгуулагчын тухай

Үйл ажиллагаа

Ундрам Сан нь доорх чиглэлийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

СУРГАЛТ, СУДАЛГАА

Нийгмийн эмзэг давхаргын иргэд болон хүүхдүүдэд чиглэсэн тэдэнд зориулсан, сургалт судалгаа хийж гүйцэтгэх.

Дэлгэрэнгүй

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Дотоод гадаадын байгууллагуудаас сангийн төсөв бүрдүүлэлт, төсвийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцуулах.

Дэлгэрэнгүй

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

Нийгмийн эмзэг давхаргын иргэдэд зориулсан ү/а явуулж буй байгууллагуудтай хамтран хөтөлбөрүүд боловсруулах.

Дэлгэрэнгүй

ХАНДИВ & ТУСЛАМЖ

Шаардлагатай хүмүүст хандив болон тусламжийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах, удирдан явуулах.

Дэлгэрэнгүй

Шинэ мэдээ

Бүх мэдээг харах