Skip links

Сэлэнгэ аймгийн Зүүнхараа хотын Хэрх тосгоны Янзагахан цэцэрлэгийн сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүллээ.

ЧИНБАТЫН УНДРАМ сангаас Сэлэнгэ аймгийн Зүүнхараа хотын Хэрх тосгоны Янзагахан цэцэрлэгийн сургалт, үйл ажиллагаанд дэмжлэг болгож 200 ширхэг дэвтэр, 200 ширхэг үзэг бал болон хичээлийн хэрэглэл,  сурагчийн хавтас 200-г тусламж болгон хандивлалаа.

Leave a comment