Skip links

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийг хүсэлтийг шийдвэрлэж өглөө.

ЧИНБАТЫН УНДРАМ сангаас Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн захирал С.Тулгаас 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу сургуулийн хэрэгцээнд зориулан дахин  ашиглах боломжтой ширээ сандал, бусад хичээлийн хэрэглэгдэхүүн нийлүүлэх хүсэлт тавьсаныг шуурхай шийдвэрлэж, Мандал суманд сангийн зардлаар хүргүүлж,  туслалцаа үзүүллээ.

Leave a comment